Klart med måltidsuppehåll för ambulanspersonal

Nu är Region Halland och Vårdförbundet överens om måltidsuppehåll på ambulansverksamheten i Halland och ett kollektivavtal är undertecknat av båda parter. Det innebär att personalen ska ha måltidsuppehåll istället för rast.

Forskning

Vård på vårdcentral snarare än akutmottagning

Var sjätte, eller 16 procent, av alla som ringer ambulansen för hjälp med någon åkomma skulle lika gärna kunna få den hjälp de behöver på vårdcentralen snarare än på akutmottagningen. Det visar en rykande färsk studie genomförd i Västra Götalandsregionen av Högskolan i Borås.

Marknadsnyhet

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Marknadsnyhet

Studenter designar nya lösningar för ambulanssjukvård

Studenter vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign, Umeå universitet, har samarbetat med ambulansstationen i Umeå. I projektet har studenterna fördjupat sig i personalens arbetsmiljö, ny design av utrustning och nya effektiva arbetsrutiner för akutsjukvården. Resultaten av arbetet redovisas fredagen den 22 januari vid Designhögskolan i Umeå.

Marknadsnyhet

Polisen köper drönare av Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med polisen om leverans av tre UAV-system (Unmanned Aerial Vehicle). Leverans sker under 2016.

Forskning

Vilken beredskap har vi inför en allvarlig händelse?

Magisteruppsatsen ”Ambulanspersonals beredskap inför allvarliga händelser inom gruvindustrin” avslutas med slutsatsen, ”Resultatet väcker frågor om hur ambulanspersonalen upplever sin beredskap inför andra allvarliga händelser och katastrofer, samt om behov finns av kunskapsutveckling även inom andra områden”.