Gränsöverskridande ambulanser

Läs mer här! … [Läs mer...]

Upphandling till VG-regionen

Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Västra Götalandsregionen. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning i 24 … [Läs mer...]

Svenskt Ambulansflyg = AOC

Transportstyrelsen har beviljat Svenskt Ambulansflyg operativt flygtillstånd (AOC). Beskedet mottogs den 28 oktober och gäller omedelbart. Fredrik Lambeck, Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg … [Läs mer...]

Ambulansproduktion framtidssatsar – anställer ny vd

Välrenommerade Ambulansproduktion i Sandviken AB framtidssatsar genom att möblera om i ledningen. Efter 18 år har de fyra ägarna bestämt sig för att anställa sin första externa VD. Sedan tidigare har … [Läs mer...]

Reviderade etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är … [Läs mer...]

CISA Konferens 22-23 oktober 2020

SAVE THE DATE!Tyvärr kan vi inte träffas på Linnéuniversitet i Växjö, som det var tänkt. Från en studio i toppklass kommer våra föreläsare att leverera samma kvalitativa innehåll och genom moderna … [Läs mer...]

Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2 i Region Skåne

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag, blev att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård i distrikt 2 i egen regi, från 2020-02-01. Distrikt … [Läs mer...]

Sveriges modernaste ambulanshelikopter

Västerbottens läns landstings nya ambulanshelikopter är Sveriges modernaste i sitt slag. Helikoptern invigdes den 26 mars i Lycksele och innebär stora vinster för miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt … [Läs mer...]

Årets första Samverkan 112 är på väg till våra prenumeranter

INNEHÅLL: Examination till ambulanssjuksköterska - Guttasjön strax söder om Borås Nya utbildningsmodeller - Undersköterska och deltidsbrandman Ambulansens journalsystem - Journalsystem … [Läs mer...]

Uno Lundberg är ny vd för Falck Emergency

Sedan den 1 februari är Uno Lundberg ny vd för Falck Emergency i Sverige. Uno kommer närmast från en tjänst som Finans- och affärsutvecklingschef på Bravida Riks Sverige. Han har lång erfarenhet från … [Läs mer...]