Studenter designar nya lösningar för ambulanssjukvård


Studenter vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign, Umeå universitet, har samarbetat med ambulansstationen i Umeå. I projektet har studenterna fördjupat sig i personalens arbetsmiljö, ny design av utrustning och nya effektiva arbetsrutiner för akutsjukvården. Resultaten av arbetet redovisas fredagen den 22 januari vid Designhögskolan i Umeå.

För att kunna se hur ny professionell arbetsutrustning för akutvård kan skapas har studenterna, genom bland annat intervjuer och studiebesök vid ambulansstationen i Umeå, kartlagt problem- och utvecklingsområden. Syftet med projektet har varit att identifiera effektiva och säkra rutiner, utrustning och produkter för nästa generations ambulanspersonal.

Koncepten som studenterna har tagit fram, som inkluderar allt från nya lösningar för automatisk hjärtmassage, enklare medicinadministrering och smartare sätt för diagnostisering ute i fält till interiörlösningar i ambulansen, har vidareutvecklats och finslipats. Nu är det dags att visa upp de färdiga resultaten.

– Alla verksamheter måste utvecklas, att ha tillgång till en designhögskola i den processen är få förunnat, säger Ronny Friberg, avdelningschef för ambulanssjukvården i Umeå.

Projektet startade i november 2015 och är ett samarbete mellan Designhögskolan, ambulansstationen i Umeå och designavdelningen vid det norska företaget Laerdal. Designers från Laerdal har bidragit med feedback till studenterna.

– Att arbeta med studenter är alltid inspirerande, de bidrar med nya perspektiv och utmanar våra invanda sätt att tänka. Att samarbeta med just Designhögskolan är speciellt stimulerande, eftersom skolan har en förmåga att attrahera designtalanger från hela världen som studenter. Detta projekt är intressant för oss på flera sätt – både när det gäller de föreslagna designlösningarna, men också för att vi får träffa och lära känna studenter som potentiellt skulle kunna bli våra framtida kollegor, säger Frederik Hansen, Design manager, Laerdal.

FAKTA Masterprogrammet i avancerad produktdesign
Masterprogrammet i avancerad produktdesign är ett två-årigt masterprogram vid Designhögskolan, Umeå universitet. De tolv studenterna på vid programmet representerar sex olika nationaliteter: Sverige, Tyskland, Holland, Spanien, Turkiet och New Zealand. Utbildningen tillhör de mest prisbelönta designutbildningarna i världen.
Läs mer om utbildningen

Mer information om projektredovisningen:
Tid: fredag 22 januari, kl. 09.00 – 15.00
Plats: Projektstudion, Designhögskolan, Östra Strandgatan 30

Representanter från både ambulansstationen och Laerdal och kommer att finnas på plats.
Press hälsas välkommen! Rekommenderad tid för press: kl. 13.15-15.00 (summering av resultat). Ring för alternativ tid.

Filmklipp (summerar studenternas studiebesök och fältstudier under projektets första vecka, inklusive 28 medåkningar med ambulanspersonalen (1min, 50sek)

För mer information, kontakta gärna:
Thomas Degn, programansvarig för Masterprogrammet i avancerad produktdesign, Designhögskolan
Telefon: 070-684 64 09
E-post: thomas.degn@umu.se

Ronny Friberg, avdelningschef vid Akutsjukvården Västerbotten – Ambulanssjukvården Umeå
Telefon: 070-641 80 84
E-post: ronny.friberg@vll.se


 

ANNONSER