Nr 1 2020 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr1_2020

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

76 sidor med följande INNEHÅLL:
Blåljuslarm – Blandat
Ambulanssjukvårdare – En populär utbildning som ger jobb
7 100 timmar uppe i det blå – 30 år som helikopterpilot hos polisen
Nyregistrerade utryckningsfordon – 2019 registrerades 709 fordon
Mycket ambulans för pengarna – Besök hos Ambulansproduktion
Räddade polisaspirantens liv – Tillbakablick till november 2003
Tid från 112-samtal –  Till första resurs är på plats
Ökning av polisdrönare – Verksamheten har vuxit
Adjö till pärmar och pappersutskrifter – NU: Rätt information i realtid
Forskning och ambulanssjukvård – Hör det ihop?
Tulltjänstemän och kollegor –  I nöd och lust
Byggde upp norska luftambulansen – Ssk Ulla Lindqvist berättar
Jobbutbyte – Australien mot Växjö – Chris Peates egen berättelse
8 frågor till Katarina Norén –  Generaldirektör för Sjöfartsverket
Samverkan i fokus – PreHospens forskningssymposium
Intervju med regionpolismästare – Hedersdoktor Ulrika Herbst
Tre-fyra personer tar sitt liv varje dygn- Bemötandet lika viktigt som HLR
Fenomenet ”RAMPING” – Ett allt vanligare problem världen över
Hög beredskap och få larm – Besök på Ringhals brandstation
Ambulansförbundet informerar – Nytt löneavtal för sjuksköterskor
NYPD – New York City Police Department
Utbrytningen som höll världsklass – Kriminalhistoria
Polis om dödsbud – En av de värsta uppgifterna


 

Nr 5/6 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr5_6_2019

Nr 4 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr4_2019_bladderbar

Nr 2/3 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr2-3-2019_bladderbar

Nr 1 2019 / Digital publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr1_2019_bladderbar

Nr 5/6 2018 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr5-6_2018_bladderbar

Nr 4 2018 / Digital Publikation

http://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr4_2018

Nr 2/3 2018 / Digital publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr2_nr3-2018

Nr 1 2018 / Digital publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr1-2018

Nr 5/6 2017 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr5_nr6-2017