Historiskt årsmöte i Skaraborg


Alarm-1

Efter ett brutet första år så var det dags att hålla första årsmötet. God uppslutning, och det kunde konstateras att medlemsantalet fördubblats på de sju månaderna som man varit igång.

-Vi utgör nu 24 % av de anställda inom ambulanssjukvården i Skaraborg. Tror hårt på ett branschfack som driver ”våra” frågor. Känns positivt och vi hoppas på en vidare ökning av medlemsantalet under 2016, säger Gustaf Lindgren som är sektionsledare för Alarm Ambulansförbundet i Skaraborg.

På ambulansstationen i Skara är 75 % av samtlig personal medlemmar i Alarm Ambulansförbundet.

Pressmeddelande. Foto: Henrik Johansson


 

ANNONSER