Prenumeration:  https://www.s112.se/prenumerera/
E-mail:  info@s112.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare:  Jerry Lidberg
E-mail:  jerry@s112.se

Postadress / Besöksadress:
On Road Educations AB,  Lagergrens gata 2,  652 26  KARLSTAD

Copyright:  Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Educations AB. All redaktionell text lagras i digital form och kan komma att återanvändas. Skribenter måste meddela eventuellt förbehåll mot detta. I princip publiceras ej artiklar med förbehåll mot elektronisk lagring.

 

Sending