Vård på vårdcentral snarare än akutmottagning


Gabriella Norberg Boysen är doktorand vid Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping och har i den första delen av avhandlingsarbetet studerat 3000 patienter som åkte ambulans i Västra Götaland under 2011. Tillsammans med erfarna ambulanssjuksköterskor har hon bedömt dessa patienters vårdbehov. Den retrospektiva studien har gjorts för att avgöra vilken vårdinstans som bäst kan ta hand om respektive patient utifrån symptom och behandling. Studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care för ett par veckor sedan, visar att 426 av de slutligen 2703 inkluderade patienterna, eller 16 procent, kunde ha fått adekvat vård på en vårdcentral snarare än på akutmottagningen.

– Det är viktigt att poängtera att de här 16 procenten inte har ringt ambulans i onödan. Det är människor som ringer eftersom de upplever sig behöva akut hjälp av hälso- och sjukvården. Men det vi har sett när vi har studerat deras symtom och den behandling de sedan har fått är att de inte hade behövt åka till sjukhusets akutmottagning. Snarare hade de fått lika god vård om de transporterats till vårdcentralen istället, där de kan få återbesök och kontinuitet i sin vård och vet vart de ska vända sig för liknande besvär nästa gång, förtydligar Gabriella Norberg Boysen som själv fortfarande är verksam som ambulanssjuksköterska parallellt med sina forskarstudier.

Studien är en av fyra delstudier i ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera den medicinska träffsäkerheten i vården – har patienten fått den vård och behandling vederbörande behövde oavsett om personen vårdades i primärvården eller på akutmottagning?

Hösten 2017 kommer hela studien, som bedrivits med forskningsfinansiering från Länsförsäkringar Älvsborg, att presenteras.

Fotnot: Gabriella Boysen Norberg är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och verksam vid högskolans centrumbildning PreHospen. PreHospen är ledande i landet vad gäller forskning inom det prehospitala området, det vill säga forskning kring den hälso- och sjukvård som ges utanför sjukhus. Hon är också ambulanssjuksköterska på Tjörn vid sidan av sina forskarstudier.

Text: Eva-Lotta Andersson


 

ANNONSER