Nu drar projektet SMS – livräddare igång i Västra Götalandsregionen!


Man får antingen uppgiften; påbörja HLR eller; hämta närmsta defibrillator. Tidigt larm, tidig HLR, tidig defibrillering, tidig avancerad prehospital sjukvård samt avancerad vård på sjukhus är nyckelfaktorerna för högre överlevnad. De faktorerna som påverkar mest är tidig HLR och tidig defibrillering.

Det finns ca 1 800 registrerade hjärtstartare i Västra Götalandsregionen. Baserat på försäljning vet vi att en mer sanningsenlig siffra är drygt 5 000. (Kontrollera att hjärtstartarna i din omgivning, på gymmet, affären etc. är registrerade, genom att gå in på:   http://www.hjartstartarregistret.se/

Vilken resurs!
Den forskning som hittills gjorts visar på en markant högre överlevnad i de fall HLR samt defibrillering utförts innan ambulans anländer. Under tre år ska vi samla in ytterligare underlag och stämmer resultatet med övrig forskning kommer SMS-livräddare implementeras och bli en rutin i Västra Götalandsregionen.

Kontaktperson: Åsa Högstedt, Projektledare/Ambulanssjuksköterska, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Tel 0700-82 48 62

E-post: asa.hogstedt@vgregion.se


 

ANNONSER