Nilsson Special Vehicles ökar produktionstakten samt startar ett dotterbolag i Norge

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) meddelar att tilldelningsbeslut från Region Jönköpings län har fastställts där Nilsson har valts som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Upphandlingen avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK.

Marknadsnyhet

SOS Alarm fördjupar samarbetet med Stockholms läns landsting

SOS Alarm och Stockholms läns landsting tecknar ett nytt avtal kring ambulansdirigering och prioritering som löper under fyra år från den 1 november 2016. Avtalet kan förlängas två gånger med två år i taget, maximalt fram till 1 november 2024. Avtalet innehåller bland annat incitament för högre involvering av sjuksköterskor i vårdärenden och en option på fler alternativ i form av jourläkarbilar och liggande patienttransport.

Frapp – Ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd

Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Standby Group förvärvar tyska Pintsch Bamag Warntechnik

Standby Group har den 1 april 2016 förvärvat tyska Pintsch Bamag Warntechnik, som utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för utrycknings- och arbetsfordon och har sin verksamhet i Dinslaken, Tyskland. Verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i bolaget Standby Pintsch GmbH.

Marknadsnyhet

Nästan 400 ansökningar till grundutbildningen

Söndagen den 13 mars var sista ansökningsdag till årets dubbla aspirantrekrytering. Det totala antalet ansökningar landade till slut på 385 stycken. Av dessa hade 231 de rätta behörigheterna för att söka.

Medicin

Ambulansen – En ultimat placering för sjuksköterskestudenter

Ambulanssjukvården har visat sig vara en bra miljö för sjuksköterskestudenter att träna professionskunskap inom akutvården. Karolinska Institutet är nu inne på fjärde terminen med studenter som gör sex veckors så kallad VFU i ambulans. Erfarenheterna är mycket goda.

Så rustas Rakel för framtiden

Under de närmsta åren kommer Rakel att moderniseras med ny utrustning och utökad kapacitet. En fjärdedel av alla basstationer och vart tredje växel kommer helt att bytas ut. Dessutom sker stora investeringar i att ytterligare förbättra reservkraften i nätet. En uppgradering till systemrelease 7 kommer ytterligare förbättra säkerhet, tillgänglighet och robusthet i Rakel.

Forskning

Terroristattentat-Blåljuspersonal tvivlar på sin förmåga

En stor andel av svensk blåljuspersonal betvivlar förmågan att hantera en terroristattack, speciellt under den första kritiska timmen. Men uppfattningar om beredskap bland poliser, räddningstjänst- och ambulanssjukvårdspersonal kan förbättras genom utbildning och skyddsutrustning.

Marknadsnyhet

Årets ambulanssjuksköterska korad

Med sin enorma passion att utbilda, vägleda och inspirera såväl nya som gamla kollegor inom ambulanssjukvården bidrar Bernt Lagelius dagligen till en bättre ambulanssjukvård.

Forskning

Patienter immobiliseras i onödan

Emma Johansson och Johan Mälberg har valt att undersöka förekomsten av radiologiskt fastställda spinala skador hos patienter som immobiliserats prehospitalt efter trauman, och på vilka indikationer immobilisering gjordes.