Marknadsnyhet

Larmsamtalet till 112 utvecklas med ny teknik

Idag börjar SOS Alarm testa ett helt nytt system för återkoppling av genomförda larmsamtal till 112. Genom att ambulanspersonalen nu får möjlighet att meddela hur väl en patients vårdbehov stämmer överens med larmet från SOS Alarm, så kan den som mottagit larmsamtalet på 112 få en strukturerad återkoppling som saknas idag. Projektet drivs inom ramen för utvecklingscentret TUCAP vid Lindholmen Science Park med syfte att ytterligare kunna förbättra intervjumetodik och bedömning av vårdbehov i akutsituationer.

Företagsinformation TC Connect AB

TC Connect AB försattes 2012-10-24 i konkurs. Konkursförvaltaren Advokat Ferdinand Hellers på advokatfirman FYLGIA arbetar aktivt med att inom kort överlåta verksamheten.

Marknadsnyhet

Europas första Ambulanscentrum i Skåne

Malmö får nu ett ambulanscentrum för framtiden. Platsen är noga utvald med tanke på utryckningsvägar, samt den framtida utbyggnaden av Malmö. Dessutom finns det nära

Marknadsnyhet

Dalatrafik använder Rakel

Dalatrafik är först ut i landet bland kollektivtrafikbolagen att helt nyttja Rakel som kommunikationsbärare och systemet körs nu igång för fullt.

Marknadsnyhet

Solvarm räddningstjänst i Bålsta

Räddningstjänsten i Bålsta utanför Enköping har investerat i en helt ny värmeanläggning. Där solfångare i kombination med bergvärme ser till att man har näst intill gratis varmvatten under hela sommaren.

Marknadsnyhet

Ambulansverksamheten flyttar till Gullbergsvass

Gullbergsstrandsgatan 36 är den nya adressen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulansverksamhet. Vid månadsskiftet går flyttlassen till de nya, centrala huvudlokalerna.

Marknadsnyhet

Hög cancerrisk för brandmän – en brännhet fråga på SKYDD 2012

Frekvent exponering för värme, rök och toxiner utsätter brandmän för en mycket hög risk att utveckla cancer. Cancerrisken sätts i fokus på SKYDD 2012, Nordens största säkerhets- och räddningsmässa. På mässan föreläser framstående internationella experter om sambandet mellan brandrök och cancer. På mässan presenteras även ett nytt, och än så länge hemligt, initiativ i brandmännens kamp mot cancer som är unikt i världen för att rädda räddarna.

Ny chef för Värends Räddningstjänst

Jörgen Gertsson har utsetts till ny chef för Värends Räddningstjänst.
– Efter omfattande intervjuer och tester är vi alla, både fack och arbetsgivare, eniga om att Jörgen Gertsson är rätt person för jobbet, säger Michael Färdigh, personalchef på Växjö kommun.