Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet


På torsdagen (läs; 21/1) bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, som från början av 2018 ska sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner.

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

– Ytterst handlar det om att på ett snabbt och säkert sätt förflytta patienter som behöver specialistvård. Vi är övertygade om att det här blir en kostnadseffektiv och framtidsinriktad lösning för denna samhällsviktiga verksamhet, säger Börje Wennberg.

Gemensam upphandling
En viktig del i samarbetet är att landstingen och regionerna gör en gemensam upphandling av sex ambulansflygplan. Upphandlingen pågår och tilldelningsbeslut förväntas komma under första kvartalet 2016.

Kommunalförbundet ska äga och finansiera flygplanen medan drift, inklusive piloter och dagligt tekniskt underhåll ska upphandlas av privat operatör. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ansvarar för den medicintekniska utrustningen, bemanning med sjukvårdspersonal samt en egen flygkoordineringscentral. Planen är att verksamheten med Svenskt ambulansflyg ska starta i mars 2018. Värd för arbetet är Västerbottens läns landsting.

En styrelse valdes med representanter från samtliga sju sjukvårdsregioner.

Dessutom beslutade man att tillsätta Andreas Eriksson som förbundsdirektör. Andreas Eriksson tillträder tjänsten den 1 februari och förordnandet gäller till den 31 januari 2019.

Mer information om Svenskt Ambulansflyg
www.vll.se/svensktambulansflyg

Mer information lämnas av
Börje Wennberg, styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, 070-634 82 14.

Foto: Arkiv /Scandinavian AirAmbulance


 

ANNONSER