Ambulans och vårdutrustning skänks till Ukraina

Region Skåne skänker en akutambulans och utrustning till det krigsdrabbade Ukraina. Bland annat skickas ett stort antal kompletta, portabla utrustningar för patientövervakning och hjärtstart.

I år står Storstockholms brandförsvar som värd för Kvinnor inom räddningstjänstens årliga nätverksträff. Välkommen att delta den 11–12 oktober i Stockholm.

Ambulanssjuksköterskor från Region Jönköpings län på SOS Alarm i Jönköping har blivit verklighet. Och med det har också antalet mil som ambulanserna rullar minskat drastiskt. – Man har verkligen märkt att vi gör skillnad, säger Anette Westman, ambulanssjuksköterska och inre befäl på SOS Alarm.

11 timmars dygnsvila måste gälla även blåljusorganisationer enligt EU. Från och med i höst kan personalen inte längre jobba dygnslånga arbetspass vilket har lett till att minst ett femtontal anställda inom Region Gävleborg tänker säga upp sig.

– Det är inte värt att fortsätta, säger Sandra Jonsson, ambulanssjuksköterska i Jättendal.

Över en och en halv miljon människor passerar akutmottagningarna på Sveriges sjukhus varje år. Alla patienter prioriteras enligt ett system med gradering för hur snabbt de behöver vård, så kallad triage. Trots det skiljer sig bedömningarna åt. Men med enkla förändringar skulle det svenska triagesystemet RETTS© kunna bli mer effektivt, visar sjuksköterskan Sara Wireklint i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap.

I slutet av april möttes fjorton olika aktörer i Västmanland för en övning helt ägnad åt samband. Syftet var bland annat att öva metoder och teknik för att säkerställa Rakeltäckning i fält, och att lära av varandra.

I redaktionens omvärldsbevakning följer krisinformation vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också på krisinformation.se för att främja öppenhet och transparens.

I Jämtlands län har det varit svårt att rekrytera ambulanspersonal till ytterområdena. Nu väljer Region Jämtland Härjedalen att införa ett så kallat glesbygdstillägg på 3 000 kronor i månaden för de som jobbar på ambulansstationerna i glesbygd.

– Det är såklart jättekul att få en massa mer pengar i plånboken, säger ambulanssjuksköterskan Tobias Molin.

Säsongen för de skogsbrandbevakande flygplanen är nu igång i många län. Bevakningen görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan de hunnit växa sig stora. Numera hjälper även satelliter till med bevakningen och upptäcker de en brand går larm direkt via SOS Alarm till räddningstjänsten.

Patienter med högsmittsamma infektioner, som exempelvis ebola, transporteras i dag med ambulans. Med hjälp av en särskild transportkuvös och ambulansflygplan blir transporterna snart smidigare. »Målsättningen är att vi ska vara i gång vid årsskiftet«, säger David Ekqvist, ansvarig för högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.