Ny förbundschef på Räddningstjänsten Skaraborg 

Jan Wester har utsetts till ny förbundschef på Räddningstjänsten Skaraborg. Han kommer närmast från en tjänst som Business Area Manager på ISS World. Sedan 1992 är han stationsansvarig för Räddningstjänst i beredskap (RIB) på Räddningstjänsten Skaraborg.

  • Nu kan du få notis om explosioner i din närhet i 112-appen.
  • Bakom nyheten finns ett samarbete mellan polisen och SOS Alarm.
  • Tanken är att eventuella vittnen ska bli mer alerta och lägga märke till saker som sticker ut.

Tisdag 9 april 2024 invigdes Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro. Samverkanscentralen är unik i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och en bättre samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Region Stockholms fyra akutsjukhus, och det regionala ambulansbolaget Aisab, avbolagiseras. Det beslutades på tisdagens regionfullmäktige.

Taket till vagnhallen på brandstationen i Umeå gav vika vid lunchtid på onsdagen.

– Det började knaka och så såg vi en spricka på innertaket – då utrymde vi, säger Anders Jonsson, yttre chef för Umeåregionens brandförsvar.

De nya avtalen kring EU-direktiven om dygnsvila började gälla för brandmän den 1 februari i år. Men brandmännen i Blekinge trotsar avtalen och går kvar på gamla schemat – i väntan på besked om dispens.

Regeringen har för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om nya befogenheter för Tullverket. Förslagen syftar till att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning.

Det slutgiltiga resultatet är här – 14 år senare. Räddningstjänsten Östra Götaland misslyckades helt. Förtroendet för ledningen och direktionen är obefintligt och går aldrig att reparera. Drastiska förändringar krävs, skriver en brandman.

Brandstationen i Holmsjö är för trång för räddningstjänstens behov och utgör en trafikfara. Det kommunala styret vill se nya lokaler – men stoppar nu tjänstemännens förslag.

Snart omfattas även räddningstjänsten av hårdare krav på dygnsvila – och många har ansökt om dispens. Alla kommer dock inte få svar innan reglerna börjar gälla. Hos Nerikes brandkår kommer man, oavsett besked, inte göra några omedelbara förändringar i schemat. Det säger vice brandchef Anders Larsson.

– Kortsiktigt kommer vi göra ett brott mot kollektivavtalet.