Räddningschefen orolig när Ronneby vill lämna förbundet

Ronneby har röstat för att lämna Räddningsförbundet Östra Blekinge och vill istället bilda ett eget. Räddningschef Anna Henningsson har inte fått någon information och är kritisk till hanteringen av frågan.

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen ”Tänk säkert”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Det gemensamma temat 2023 är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

I veckan isensattes en allvarlig olycka i Ängelholm, där två personbilar kört in i ett tåg. Övningen markerade avslutningen på en årlig kurs hos Trafikverksskolan, där deltagare från hela Skandinavien utbildar sig till utredare för olyckor i spårtrafik.

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. Och nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram för att stärka beredskapen i Sverige.

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Polisförbundet växer – under förra året ökade antalet yrkesverksamma poliser med 2 procent.

Om du vistas i Stockholms skärgård vecka 37, 38, 42 och 43 kan du möta flera av Kustbevakningens båtar i höga farter.

Kustbevakningens nya generaldirektör är på plats. Lena Lindgren Schelin tar över i ett läge där samhällsutvecklingen och omvärlden ställer höga krav i uppdragen miljöräddning till sjöss och sjöövervakning.

Idag börjar tvådagars konferens för ambulanspersonal på Thorn Hotel Oslo Airport . Konferensen arrangeras av AmbulansForum, och i år är det 50 år sedan den första konferensen hölls som då hette Ambulans73.

Programmet för kongressen är sammansatt för att belyser utmaningar inom ambulansen i framtiden. Den inleds med möte för insatsledare inom ambulanssjukvården och vårdutvecklare som träffas för att dela erfarenheter.

Det finns ett stort missnöje mot de nya arbetstidsreglerna som snart träder i kraft inom bland annat vården. Det här har försatt ambulanssjukvården i Sollefteå i en djup kris där mer än halva personalstyrkan har sagt upp sig.