Arbetsmiljö

Polis är misstänkt

En polis misstänks ha hotat ambulanspersonal vid en utryckning till Risingegården utanför Växjö. Polismannen var berusad och tyckte att ambulanspersonalen arbetade för långsamt.

Arbetsmiljö

Rapport om dödsolycka utanför Örkelljunga – Brandman avled

Nu presenterar Räddningstjänsten Skåne Nordväst en rapport kring olyckan på E4:an norr om Örkelljunga den 12 april 2016. Det var i samband med losstagningen av en vajer som en brandman skadades så svårt att han senare avled på sjukhus.

Arbetsmiljö

Missnöjet pyr – förbundsordförande Peter Bergh

Det finns ungefär 15.000 brandmän i Sverige och merparten, omkring 10.000 av dem är deltidsbrandmän. De vill gärna fortsätta att rycka ut som brandmän, men inte med en en helt slopad OB-ersättning. Brandmännen arbetar i huvudsak under just obekväm arbetstid och då får det naturligtvis effekt i lönekuvertet.

Arbetsmiljö

Blåljusbranscher – Arbetsskadefakta

Under 2014 var 56 568 personer sysselsatta inom de fyra blåljusbranscherna Ambulanstransporter och ambulanssjukvård, Brand- och räddningsverksamhet, Polisverksamhet och Säkerhetsverksamhet (varav män 67 procent och kvinnor 33 procent). Polisverksamheten hade flest sysselsatta, 29 179, och näst störst var Säkerhetsverksamheten, 16 061 sysselsatta.

Arbetsmiljö

Uppföljning av jourbeslutet inom ambulansen i Gävleborg

Under torsdagen (läs; 1/12) har representanter för ambulanssjukvården tillsammans med representanter från Kommunal och Vårdförbundet följt upp den riskanalys som gjordes i samband med att beslut togs att införa jour i ambulansverksamheten. – Det har varit en bra dialog med mycket samsyn, säger Peter Sund, verksamhetschef i ambulanssjukvården.

Arbetsmiljö

Falck ambulans får kritik av Arbetsmiljöverket

Resultatet av inspektionen 7 april 2016. Arbetsgivaren Falck Ambulans ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.