Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Category: Arbetsmiljö

Polis är misstänkt

En polis misstänks ha hotat ambulanspersonal vid en utryckning till Risingegården utanför Växjö. Polismannen var berusad och tyckte att ambulanspersonalen arbetade för långsamt.

Read More »

Missnöjet pyr – förbundsordförande Peter Bergh

Det finns ungefär 15.000 brandmän i Sverige och merparten, omkring 10.000 av dem är deltidsbrandmän. De vill gärna fortsätta att rycka ut som brandmän, men inte med en en helt slopad OB-ersättning. Brandmännen arbetar i huvudsak under just obekväm arbetstid och då får det naturligtvis effekt i lönekuvertet.

Read More »

Blåljusbranscher – Arbetsskadefakta

Under 2014 var 56 568 personer sysselsatta inom de fyra blåljusbranscherna Ambulanstransporter och ambulanssjukvård, Brand- och räddningsverksamhet, Polisverksamhet och Säkerhetsverksamhet (varav män 67 procent och kvinnor 33 procent). Polisverksamheten hade flest sysselsatta, 29 179, och näst störst var Säkerhetsverksamheten, 16 061 sysselsatta.

Read More »

Uppföljning av jourbeslutet inom ambulansen i Gävleborg

Under torsdagen (läs; 1/12) har representanter för ambulanssjukvården tillsammans med representanter från Kommunal och Vårdförbundet följt upp den riskanalys som gjordes i samband med att beslut togs att införa jour i ambulansverksamheten. – Det har varit en bra dialog med mycket samsyn, säger Peter Sund, verksamhetschef i ambulanssjukvården.

Read More »

Falck ambulans får kritik av Arbetsmiljöverket

Resultatet av inspektionen 7 april 2016. Arbetsgivaren Falck Ambulans ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Read More »