Polis är misstänkt


En polis misstänks ha hotat ambulanspersonal vid en utryckning till Risingegården utanför Växjö. Polismannen var berusad och tyckte att ambulanspersonalen arbetade för långsamt.

Smålandsposten skriver och har tidigare skrivit om det uppseendeväckande fallet som inträffade i somras under en privat fest. Polisen var alltså inte i tjänst när händelsen inträffade.

– Den misstänkte vidgår händelseförloppet, men förnekar olaga hot. Han är ångerfull och har uppgivit att han var rädd att kamraten skulle dö, konstaterar åklagare Joakim Zander vid Särskilda åklagarkammaren i Malmö.
Polismannen åtalas nu vid tingsrätten i Växjö för sabotage mot blåljusverksamhet samt olaga hot.

En polisman åtalas nu för sabotage mot blåljusverksamhet och olaga hot mot ambulanspersonal.
Ambulansen kallades till Risingegården för att ta hand om en medvetslös person och larmet hade högsta prioritet. När ambulanspersonalen skulle ta hand om patienten var den brottsmisstänkte polisen hotfull.

”Hoten har bestått i uttalanden med innebörd att han skulle slå eller misshandla dem samtidigt som han har hållit upp en knuten näve och måttat slag mot dem”, påstår åklagaren och tillägger att gärningen varit ägnad att allvarligt försvåra eller förhindra utryckningsverksamhet.

Som en följd av hotet kunde inte ambulanspersonalen undersöka den medvetslöse patienten innan denne bars ut till ambulansen. Därför misstänks polisen för sabotage mot blåljusverksamhet.
Ett vittne ska under rättegången berätta om sina iakttagelser och att ambulanspersonalen förklarade att de behövde undersöka patienten direkt, men att de tvingades backa på grund av polismannens hot.

Ambulanspersonalen har i förhör berättat att båda uppfattade hotet som allvarligt menat.
Inför rättegången kommer domstolen med all sannolikhet begära ett yttrande från Polismyndighetens personalansvarsnämnd om hur de ser på saken i händelse av en fällande dom. Den misstänkte polismannen arbetar inte i Kronobergs län.

Brottsrubriceringen sabotage mot blåljusverksamhet trädde i kraft den första januari 2020. Lagen kom till för att stärka skyddet för anställda inom polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården – och ambulanssjukvården

Källa och text: Smålandsposten / Växjö    Publicerad 2022-11-21


 

ANNONSER