Replik: ”Falck Ambulans får kritik av Arbetsmiljöverket”


Falck-2

Inspektionen från arbetsmiljöverket är mer än bara kontroll
Ett besök från Arbetsmiljöverket har i detta tillfälle föranletts av att vi som arbetsgivare förhållit oss till vår skyldighet att anmäla allvarligt tillbud till bl.a. Arbetsmiljöverket, enl. Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverkets(AMV) inspektioner är viktiga tillfällen för dialog mellan inspektören, arbetsgivaren och skyddsombudet, och ses som ett utbildningstillfälle. Inspektören visar på de arbetsmiljöbrister som finns i verksamheten, förklarar vilka riskerna är och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet får möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Ett inspektionsmeddelande är ett påpekande, Inte en tjänsteanteckning. Inspektionsmeddelandet klargör att vi har ett gott grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar. Falck som arbetsgivare har rutiner för hur hot och våld situationer ska undvikas, identifieras och avvärjas och belyser såväl ett medarbetar som ett chefsperspektiv.

Kraven från AMV är av karaktären finslipning såsom:
– Hot och våld utbildning är framtagen och genomförs, men vi ska tidsätta den för samtliga medarbetare och tydligt inkludera den i introduktionsutbildningen.

  • Rutinen för test av överfallslarmet ska klargöra vad som händer när jag trycker på det så att man som medarbetare kan känna sig trygg.

Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige.  Foto: Falck Sverige


 

ANNONSER