Sverige backar till 10G för bårar och bårslädar.


Kalle Blomgren, ambulanssjukvårdare NU-sjukvården, jobbar såväl internationellt som nationellt med standardiseringsarbete för att stärka standader inom ambulanssjukvården.

– Det är många intressanta frågeställningar som kan för-ändra arbetsmiljön inom ambulanssjukvården framöver, berättar Kalle Blomgren och syftar bland annat på den Europeiska unionens standarder för ambulanser EN 1789 och EN 1865.
Kalle vet, han var med redan när Allfa-båren introducerades som arbetsredskap i slutet av 80-talet.

Omfattande miljöarbete
Prehospital arbetsmiljö är omfattande och varierande.
Studier visar att ambulanspersonal i hög utsträckning drabbas av fysiska besvär som rygg och nacksmärtor.
Det är mycket på gång framöver berättar Kalle och nämner Danmark som förebild.
– I Danmark har de danska facken krävt, via arbetmiljömyndigheten, att alla nyproducerade ambulanser ska levereras med motoriserad bår.
– Intressant är att de gått lagstiftningsvägen för att få till denna förändring. Om det finns godkända produkter på markanden som förbättrar arbetsmiljön, då ska dessa användas tyckte myndigheten. Och idag är det ett upphandlingskrav.

Ny författning 2016-07-01
För att begripa effekten av de krafter som nämns i normerna (10G och 20G) måste man förstå två delbegrepp, energi och anatomi.
Ett anatomiskt ”kinematik-resonemang” ger informationen att ingen människa kan överleva någon av gravitationskrafterna 10G eller 20G.
2012 satte Transportstyrelsen nya normer för hur ett krocktest av bårslädar och bårar, ska genomföras. Normerna var riktigt tuffa!
Myndigheten krävde att bår, med docka 75 kg, bårsläde och dess infästningar ska testas med en kraft av 20G i 2 riktningar, framåt och bakåt för att bli godkända.
Standardtestet för övriga Europa var och är 10G i fem olika riktningar.

Sverige har backat från 20G
Det har varit viss förvirring om tolkningen kring bårinfästningar på ambulanser efter det att Transportstyrelsens presenterat sin nya författningssamling TSFS 2016:22.
– Som SIS-representant kan jag bara stå för det som finns beskrivet i standarderna, inte uttala mig om tolkningar av aktuella föreskrifter. Men det verkar som att det nya är att hänvisningen till EN 1789 är tillämpbar (dvs 10G), säger Joakim Falk, projektledare.

Transportstyrelsen 
Svarar på frågan: Kan vi idag hänvisa till krav K5 – EN 1789 med 10G, när det handlar om till exempel motorassisterade bårar. Kravet har ju tidigare varit 20G ?
– Det är rätt uppfattat att tidigare var kravet 20G. Sedan 1 juli 2016 är kravet 10G, säger Karin Wiese, MSc Mechanical Engineering på Transportstyrelsen. ■

Text: Sven Åsheden Foto: Privat


 

ANNONSER