Missnöjet pyr – förbundsordförande Peter Bergh


Sveriges kommuner och landsting (SKL) förhandlingsorganisation PACTA stämmer er till Arbetsdomstolen. Vad säger du om detta?

– Det är helt enkelt felaktigt. Vi har försökt hålla våra medlemmar tillbaks och manat till tålamod. Problemet nu är att det har vi gjort så många gånger förr och det som sker nu sänder ut märkliga signaler till brandmännen som fortfarande inte tagit ställning. Maktspråk brukar vara kontraproduktivt. Sen är inte allt juridik utan någon gång måsta man se personalen och höra vad de säger och tycker. Arbetsgivare som kör på med maktspråk och försöker tvinga brandmän kvar inser inte det utbredda missnöjet som funnits under lång tid och inte kom enbart med detta avtal.

Står ni för det avtal ni fört pennan till? Eller anser ni att avtalet måste sägas upp/förhandlas om? Hedrar inte SKL/PACTA sin del av avtalet.

– Vi står för avtalet men har hela tiden varit missnöjda med nivåerna. Före, under och efter avtalet har vi hållit samma linje och vi sa även vid själva undertecknadet att vi ansåg just detta. Vi hade skilda meningar om hur många som skulle drabbas och vår uppfattning var en fjärdedel och vi sa att vi inte kunde försvara det/dem. SKL menade vi överdrev. Nu ser vi vad verkligheten säger och hur det slår för den enskilde brandmannen och vi hade fel, det verkar vara ännu fler som drabbats.

Ni ökar kraftigt i medlemstal nu; är det främst Kommunalare som ansluter sig eller även oorganiserade?

– Både och där några anger att de kommer från Kommunal men andra kanske skäms. Kritiken mot Kommunal är minst sagt massiv och vi märker direkt när de är ute och försöker förklara avtalet. Då ökar vårt medlemsinflöde.

Anser ni att SKL/PACTA far med osanningar då de hävdar att ni ska hedra avtalet?

– Ja, vi hedrar avtalet och det finns mer både bra och sämre delar i det än löner/ersättningar men det finns inte en chans att föra någon annan diskussion än ersättningar i detta massiva drev. Vi har tagit brandmännen på allvar, och pratat med och haft möten med dem när de kommit med sina frågor utifrån sina lönespecifikationer medan SKL och AG-sidan upprepat mantrat ”ni förlorar ingenting allt blir bättre”. Sen upprepar man konsekvent en hänvisning till oss ala´”prata med ditt fackförbund lokalt” och man kan undra om det finns någon lokal arbetsgivare och om de då har ett arbetsgivaransvar? Det hade varit snyggt om man hjälpt till med förklaringar, svarat, och inte upprepat centrala mantran i ansiktet på lokala brandmän och bara hänvisat till SKL och de lokalt är låsta.

Vad kan SKL/PACTA räkna med i AD?

– Att BRF står upp för sin uppfattning och att landets brandpersonal förtjänar att höras och synas och inte negligeras. Hela Sverige har rätt till ett godtagbart skydd och efter många år av utredande och faktiskt vetskap om problemen, har då frågorna nått sin topp. Enskilda brandmän har fått nog och tröttnat och då de på samma station och i samma område och under samma förutsättningar upplever detta så blir en brandman flera. Det är inte en massuppsägning enligt oss och det ska bli intressant och höra skillnaden i tolkning. Med.

Text: Henrik Johansson  Foto: Privat


 

ANNONSER