Uppföljning av jourbeslutet inom ambulansen i Gävleborg


amb-gavleborg

Under torsdagen (läs; 1/12) har representanter för ambulanssjukvården tillsammans med representanter från Kommunal och Vårdförbundet följt upp den riskanalys som gjordes i samband med att beslut togs att införa jour i ambulansverksamheten. – Det har varit en bra dialog med mycket samsyn, säger Peter Sund, verksamhetschef i ambulanssjukvården.

Att följa upp riskanalysen är en del i helheten av utvärdering av jourbeslutet.
– Vi har haft ett bra samtal och det finns många frågor där vi ser ett gemensamt behov av att arbeta vidare med för att utveckla ambulanssjukvården framöver, säger Peter Sund.

Båda parter har framfört sin bild av uppföljningen och där finns skillnader.
– Vi behöver hitta en framkomlig väg där vi kan minska övertiden genom lösningar som vi tar fram tillsammans. Våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö samtidigt som vi ska använda våra ekonomiska resurser så bra som möjligt. Tills vi hittar andra vägar kvarstår jouren, säger Peter Sund.

Fackens ståndpunkt att jouren ska tas bort kvarstår.
– Vårdförbundet och Kommunal har hela tiden varnat för jouren inom ambulansen och de risker som nu har förverkligats. Tyvärr kan vi konstatera att väldigt få av de åtgärder som föreslogs i riskanalysen har genomförts, säger Lilian Hultin på Vårdförbundet.

Verksamheten går nu in i nästa skede som handlar om god arbetsmiljö, mindre övertid och god bemanning. Ett nytt möte mellan arbetsgivare och fack kommer att äga rum inom kort.
– Då kommer vi att samla ihop alla delar i den här frågan. Innan det vill vi inte kommentera specifika frågor. Den sammantagna utvärderingen kommer senare. Vi kommer fortsätta jobba vidare med frågorna på nästa möte med facken, säger Peter Sund.

Fortfarande finns vakanser inom ambulanssjukvården. Men rekryteringsläget är gott.
– Från juni har vi fått in 28 ansökningar och 17 av dessa är på väg in i verksamheten eller har redan börjat, säger Peter Sund.

Läs mer om jourbeslutet

Text: Region Gävleborg – webbredaktionen  Foto: Ambulanssjukvården Region Gävleborg

ANNONSER