Standby Group förvärvar tyska Pintsch Bamag Warntechnik


Standby Group har den 1 april 2016 förvärvat tyska Pintsch Bamag Warntechnik, som utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för utrycknings- och arbetsfordon och har sin verksamhet i Dinslaken, Tyskland. Verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i bolaget Standby Pintsch GmbH.

Pintsch Bamag Warntechnik har under lång tid varit en av de ledande aktörerna i Tyskland inom ”blåljusmarknaden”. Standby Group som har motsvarande position i Norden och Frankrike kompletteras nu med en viktig enhet för gruppens framtida planer.

– Pintsch Bamag Warntechnik har varit en aktad kollega och leverantör till Standby under många år och har resurser för produktutveckling och tillverkning. och agerar huvudsakligen på den tyska marknaden. Härigenom uppstår flera fördelar och synergier med övriga bolag i Standby Group som ger möjlighet till en ökad konkurrenskraft för hela gruppen, säger Standbys VD Anders Wiqvist.

– Pintsch Bamags Warntechnikdel passar väldigt bra in i våra expansionsplaner för Standby Group. Standby Group kommer genom detta förvärv att bli en starkare partner för våra kunder på den Europeiska Blåljusmarknaden. Tillsammans kommer företagen att ha tillgång till en bredare produktportfölj och kan därmed ge ett bättre och bredare kunderbjudande på respektive marknad, säger Binars koncernchef Ingemar Pettersson.

– Dr. Rudo Grimm, CEO Pintsch Bamag GmbH kommenterar: -Vi glädjer oss att en överenskommelse träffats med Standby Group AB, så att Warntechniks framgångsrika utveckling och täta kontakter med kunder fortsätter i samma anda. Standbys internationella verksamhet innebär också fler produktinnovationer och ett bredare utbud av produkter till den marknad företaget betjänar.

Standby Group ingår i Binarkoncernen, som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Binarkoncernen har ca 350 anställda och verksamheten bedrivs inom tre huvudområden: First Responder Technology (FRT), Industrial Solutions och Engineering och finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Finland och Kina.

Pintsch Bamag är namnkunnig tillverkare av säkerhetsprodukter för stationär och mobil trafikteknik med fokus på järnvägssignalteknik, fordonsutrustning, rangertekniska utrustningar, sensorteknik för industri och gruvteknik, spårväxeluppvärmning och järnvägsvagnsdörrar.

För ytterligare information, kontakta: Anders Wiqvist, VD Standby på tel: 0520-494 456 eller 0730-985 400 Ingemar Pettersson, Koncernchef Binargruppen på tel: 0520-473 208 eller 0705 403 413


 

ANNONSER