Larmsamtalet till 112 utvecklas med ny teknik

Till grund för projektet ligger ett forskningsarbete från Karolinska Institutet och tekniken har pilottestats i Stockholm åren 2007-2009. Det här är dock första gången som tekniken testas i full användning mellan ambulans och larmcentral. Vid ett nödsamtal till SOS Alarm görs en medicinsk bedömning av patientens tillstånd och sjukdomssymptomen kommuniceras till ambulanspersonalen. Efter att patienten tagits om hand återkopplar ambulanspersonalen hur väl vårdbehovet stämde överens med informationen från SOS Alarm. Återkoppling görs strukturerat och regelbundet och lagras i SOS Alarms ärendehanteringssystem.

– SOS Alarm strävar efter att ständigt kvalitetsutveckla verksamheten och det här projektet visar att det kan göras på ett relativt enkelt sätt. Det främjar både lärandet hos den enskilde operatören, underlättar för forskning och ger möjlighet till riktad och systematisk kvalitetskontroll och uppföljning, säger Katarina Bohm, Forskningsledare affärsområde Vård, SOS Alarm

SOS larmcentral i Göteborg kommer att delta i testet tillsammans med ambulansstationer i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum. Testet kommer att pågå under 2012 och början av 2013. Beroende på projektets resultat, så är förhoppningen att den nya tekniken succesivt ska kunna börja användas i hela landet.

Partners i projektet är Lindholmen Science Park, AmbuAlarm, Västra Götalandsregionen, SOS Alarm och Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning samt Södersjukhuset.

Om TUCAP. TUCAP är ett tekniskt utvecklingscenter med fokus på modern informations- och kommunikationsteknik som ska stödja och effektivisera ambulansalarmering och sjukvård som utförs innan ankomst till sjukhus. Lindholmen Science Park driver och utvecklar centret i samarbete med SOS Alarm och andra parter i Lindholmens samverkansmiljö.

För mer information, kontakta: Bo Norrhem, programansvarig TUCAP, Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 25, bo.norrhem@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.

ANNONSER