SOS Alarm vill skapa innovativ test- och demonstrationsmiljö

SOS Alarm driver redan idag utvecklingsarbete på Lindholmen Science Park. Nu har VINNOVA beviljat finansiering för ett förstudieuppdrag som handlar om att etablera en testbädd för larmcentraler.

Det betyder att Lindholmen inom något år kan ha en s.k. testbädd där larmprocessen testas och utvecklas tillsammans med ledande forskare och utvecklingsföretag. I en sådan öppen test- och demonstrationsmiljö kan ny hård- och mjukvara provas och utvärderas. Det ger också möjlighet att erbjuda en testmiljö med ”plug-and-play” där företag och forskare kan möta larmoperatörerna och få värdefull återkoppling på koncept- och produktidéer.

– Etablering av en test- och demonstrationsmiljö för larmcentral blir ett effektivt sätt att öka förståelsen för hur ny teknik och metodik kan bidra till att förbättra arbetet på en larmcentral, säger Bosse Norrhem, som leder projektet på Lindholmen Science Park.

– Arbetet med att etablera en framtida test- och demonstrationsmiljö känns verkligen jättespännande. Här kan SOS Alarm arbeta tillsammans med teknikleverantörer, universitet och kunder för att utveckla samt effektivisera framtidens ambulansalarmering, utan att någon fysiskt behöver besöka en SOS-central, säger Johan Rudqvist, Tjänsteägare Vård på SOS Alarm.

Fakta om utvecklingscentret TUCAP

Tekniskt utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård, TUCAP, har funnits på Lindholmen Science Park sedan 2010. Det är en öppen forsknings- och utvecklingsmiljö där aktörer från samhälle, näringsliv och akademi driver olika samverkansprojekt. TUCAP leds av Lindholmen Science Park AB med SOS Alarm Sverige AB som huvudaktör. Västra Götalandsregionen medverkar aktivt i centret och är även medfinansiär för de projekt som drivs tillsammans med Tillväxtverket.

För mer information, kontakta:

Bo Norrhem, programansvarig TUCAP vid Lindholmen Science Park, tel 031-764 70 25 bo.norrhem@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef, Lindholmen Science Park AB, tel 031-764 70 20 anita.bengtson@lindholmen.se

Johan Rudqvist, tjänsteägare Vård, SOS Alarm, tel 08-407 30 08, johan.rudqvist@sosalarm.se

SOS Alarms pressjour, tel 08-205 307, press@sosalarm.se

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.

ANNONSER