Europas första Ambulanscentrum i Skåne

Malmö får nu ett ambulanscentrum för framtiden. Platsen är noga utvald med tanke på utryckningsvägar, samt den framtida utbyggnaden av Malmö. Dessutom finns det nära tillgång till auktoriserade fordonsverkstäder, bilbesiktning och andra vitala servicefunktioner för en ambulansverksamhet med högsta krav på ständig tillgång på fungerande och säkra fordon.

Falck Ambulanscentrum är designad för nutid såväl som framtida krav. Vi ersätter därmed vår nuvarande station i Heleneholm, Malmö. Invigning sker den 1 december 2013.

Samlade resurser. Falck Ambulanscentrum är designad för att under ett tak samla all prehospital vård och ledning i Malmö. De enheter som är möjliga att placera här är Akutambulanser, Sjuktransportambulanser, Liggande sjuktransporter och Läkarbilarna för akuta hembesök.

Optimal dirigering. Falck Ambulanscentrum är förberett för att samla all dirigering av läkar-, ambulans- och sjuktransporter under ett tak. Först ut blir dirigeringen av läkarbilarna för de akuta hembesöken.

Forskning och Utveckling. Den prehospitala vården som bl.a. omfattar ambulanssjukvården har behov av ytterligare forskning för att fortsätta utvecklas. Ny teknik och storstadens erfarenheter är en utmärkt grundplattform för forskning och utveckling. Falck Ambulanscentrum är designad för att inhysa forskare som behöver en modern forskarmiljö och samtidigt närhet till ambulansmedarbetarna i deras uppdrag att samla information till studien.

Utbildningscentrum. Ambulanssjukvården i södra Sverige får tillgång till en unik utbildningsmiljö för upp till 80 elever med direkt tillgång till en realistisk miljö.

Den psykosociala arbetsmiljön. Ambulansyrket blir alltmer krävande. Både fysiskt och psykiskt. Ökade krav på sjukvården hos hela befolkningen och en ökad andel äldre befolkning skapar utmaningar. Därför har ett fördjupat arbete lagts på att få en fast punkt som inbjuder till reflektion, men också utrymmen anpassade för stöd och debriefing efter påfrestande uppdrag för våra medarbetare. Det finns också förebyggande åtgärder i form av lokaler och utrustning för fysisk aktivitet.

En jämställd arbetsplats. Lokalerna är designade med jämställdhet i fokus. Vilket innebär att omklädningsrum, duschar och sanitetsutrymmen styr mot en 50/50 fördelning av kvinnor/män i professionen. Detta är historiskt i ett mansdominerat yrke där Falck i Malmö hittills nått andelen 35/65 kvinnor/män.

Miljö. Byggnationen såväl som ytskikt är valda för att uppnå bästa miljöstandard. Restvärme används aktivt och portarna är snabbgående för att minska evakueringen av värme vid utryckning. Tvätthallen, men också samtliga rengöringsmedel är enligt Falcks högt ställda miljökrav.

Hygien. Tvätt och sanering av ambulanser är mycket viktiga ur ett hygien- och smittskyddsperspektiv. Den nya tvätthallen, men också vagnhallarna har ultramodern rengörings-, damm- och våtsugsutrustning.

Uppsamlingsplats vid större händelse. Vid stora olyckor krävs uppsamlingsplatser för lättare skadade så att inte akutmottagningar överbelastas. Falck Ambulanscentrum har kapacitet att ta emot hundratalet människor vid en sådan händelse. Vatten, WC, kök, duschar och sjukvårdskunnig personal finns på plats. Dygnet runt.

Statistik. I Malmö (där Svedala även ingår) arbetar 95 medarbetare hos oss. Vi har tillgång till 10 ordinarie ambulanser (9 i Malmö, 1 i Svedala). År 2011 utförde vi cirka 32 000 uppdrag i Malmö och Svedala. Vår station i Svedala kommer även i framtiden att finnas kvar.

Placering (Olsgårdsgatan i stadsdelen Fosie, Malmö)

Presskontakt Falck Emergency:
Staffan Thore
073-373 02 97
staffan.thore@se.falck.com

ANNONSER