Dalatrafik använder Rakel

Hos Dalatrafik föll valet på Swedish Radio Supply som leverantör och Sepura mobilstation som Tetraterminal samt mjukvara från Hogia. I hela Dalarna installeras nu systemet i 270 bussar och på 9 fasta lokala trafikledningar och dess trafikledare. För att klara installationerna jobbar ett femtontal installatörer både dag och natt för att få allt på plats inom tidsplanen.

”Snart är Dalarnas 270 bussar installerade med Rakel kommunikationsradio”, säger Mats Wiklundh, teknikansvarig på Dalatrafik. Dessutom har entreprenörernas driftledningar och Dalatrafiks kundservice fått trafikledningsutrustning för att kunna anropa och ta emot anrop i systemet. Mats Wiklundh berättar att erfarenheterna från installation och utbildning av förarna har varit goda. ”Förarna är nöjda med både funktion och användarvänlighet och på driftledningarna har man redan sett resultat av att föraren med hjälp av det nya systemet löser flera problem på egen hand.”

Tetrateknologi passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att Tetra från början var tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter sina behov samt den höga ljudkvaliteten är bara några fördelar och förklaringar på varför transportbolagen väljer tekniken. En annan viktig funktion är att systemet själv håller ordning på ledig kapacitet och fördelar samtalen till lediga basstationer.

Det finns i Sverige både privata Tetranät samt ett nationellt ”Public Safety”-nät kallat Rakel. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

”Det känns väldigt bra att få förtroendet att fortsätta leverera utrustning för Rakel i Dalarna som stärker vår position ytterligare i området, att vi sedan blir först ut i landet att leverera till kollektivtrafiken sporrar ju extra.”, säger Magnus Hallblom Key Account Manager på Swedish Radio Supply.

ANNONSER