Regeringsuppdrag för enklare samverkan

SVERIGE. Regeringen har gett Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget ska

Utökat antalet aspirantplatser

SVERIGE. För att snabbare möta upp kompetensförsörjningen de närmaste åren har Kustbevakningens generaldirektör, Lena Jönsson, beslutat att utöka antalet aspirantplatser från 24 till 30 de

Namngivningsceremoni för KBV 034

HELSINGBORG. Under fredagen hölls en namngivningsceremoni för KBV 034 i Helsingborg  Gudmor till fartyget är Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.

Kropp bärgad från sjunket fartyg

Den person som saknats efter att segelbåten Wyvern förliste i torsdags har hittats av Kustbevakningen. Kroppen har bärgats och kommer att lämnas över till Polisen

KBV 034 överlämnad till Kustbevakningen

Den 26 april 2013 klockan 11.00 överlämnades KBV 034 till Kustbevakningen av konkursförvaltaren. Ceremonin ägde rum på varvet i Wolgast där all fyra fartygen i

440 personer har sökt till de 24 platserna

KARLSKRONA. Rekryteringsarbetet för att hitta rätt kandidater till Kustbevakningens grundutbildning pågår för fullt. 81 personer har valts ut för att gå vidare till intervjuer till

Förtjänstfulla insatser av Kustbevakningen

Femton medarbetare i Kustbevakningen har tilldelats medalj för sina insatser under operation Atalanta. Försvarminister Karin Enström delade ut medaljer till personal som varit baserad på