Förtjänstfulla insatser av Kustbevakningen

Femton medarbetare i Kustbevakningen har tilldelats medalj för sina insatser under operation Atalanta. Försvarminister Karin Enström delade ut medaljer till personal som varit baserad på Seychellerna.

Läs mer: http://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/fortjanstfulla-insatser-av-kustbevakningen/