KARLSKRONA. Rekryteringsarbetet för att hitta rätt kandidater till Kustbevakningens grundutbildning pågår för fullt. 81 personer har valts ut för att gå vidare till intervjuer till grundutbildningen som startar i Karlskrona i höst.