440 personer har sökt till de 24 platserna

KARLSKRONA. Rekryteringsarbetet för att hitta rätt kandidater till Kustbevakningens grundutbildning pågår för fullt. 81 personer har valts ut för att gå vidare till intervjuer till grundutbildningen som startar i Karlskrona i höst.

Läs mer: http://www.kustbevakningen.se/utbildning--jobb/nyhetsarkiv/kallelse-till-intervjuer/