Regeringsuppdrag för enklare samverkan

SVERIGE. Regeringen har gett Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget ska redovisas 26 januari 2018

Läs mer: https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/regeringsuppdrag-for-enklare-samverkan2/