KBV 034 överlämnad till Kustbevakningen

Den 26 april 2013 klockan 11.00 överlämnades KBV 034 till Kustbevakningen av konkursförvaltaren. Ceremonin ägde rum på varvet i Wolgast där all fyra fartygen i KBV 031-serien har färdigställts.

Läs mer: http://www.kustbevakningen.se/materiel--teknik/nyhetsarkiv/overlamnande-av-kbv-034-till-kustbevakningen/