Räddningstjänst beskjuten

Räddningstjänst beskjuten med raketer under uppdrag I Helsingborg har räddningstjänst på väg ut på uppdrag i området Dalhem beskjutits med fyrverkerier, skriver polisen på sin sajt. En större resurs … [Läs mer...]

Prejade polisbil = Blåljussabotage

SMÅLANDSPOSTEN SKRIVER: En 36-årig man bosatt i Lessebo, 35 km öster om Växjö, har häktats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Brottet inträffade på riksväg 25 när en polisbil jagades i fatt … [Läs mer...]

Straffrättsligt skydd för blåljuspersonal

Sammanfattning. På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bl.a. blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa … [Läs mer...]

Kassör förskingrade 425 444 kr

Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF) försöker beakta den personliga tragedi som drabbat föreningens kassör.  Ärendet ligger nu hos åklagare.  I januari 2016 uppdagades att föreningens kassör … [Läs mer...]

Brottsmisstanke mot anställd i samband med räddningsinsats

En anställd vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst har av polisen delgivits misstanke om brott i samband med räddningsinsatsen vid en trafikolycka i Örkelljunga, då en kollega … [Läs mer...]

Sjuksköterska i ambulans utförde skiftbyte under prio 1-uppdrag

NN arbetade som sjuksköterska från och med januari 2014. Socialstyrelsen mottog NN:s ansökan om legitimation först den 9 juni 2014 och NN erhöll legitimation den 16 juni 2014. Detta innebär att NN … [Läs mer...]

Minnesanteckningar från mötet med Inrikes­minister Anders Ygeman

Läs inrikesministerns tack till mötesdeltagarna: Minnesanteckningar från mötet: Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet   … [Läs mer...]

Hot och våld mot blåljuspersonal har ökat.

Inrikesminister Anders Ygeman bjuder in ALARM-Ambulansförbundet till rundabordssamtal. Samtalet sker fredagen den 5/2. ALARM-Ambulansförbundet har under flera års tid arbetat för att synliggöra det … [Läs mer...]

Läs hela domen – Olaga hot mot ambulanssjuksköterska

ALARM-Ambulansförbundet svarade för juridisk utredning, målsägandebiträde och aktiviteter kring dagen. Förbundsordförande Henrik Johansson anser; Att det är synnerligen olyckligt att arbetsgivare … [Läs mer...]