Läs hela domen – Olaga hot mot ambulanssjuksköterska

ALARM-Ambulansförbundet svarade för juridisk utredning, målsägandebiträde och aktiviteter kring dagen. Förbundsordförande Henrik Johansson anser;

  • Att det är synnerligen olyckligt att arbetsgivare inte rustat för att möta den negativa samhällsutvecklingen, där hot och våld nära på har normaliserats.
  • I stunder som dessa ska arbetsgivare tydligt markera mot våldet och därtill bistå med rättsskydd, psykologstöd, säkerhetslösningar och ekonomisk ersättning.
  • När händelser kopplade till hot och våld inträffar, måste arbetsgivare och landsting ta ett större ansvar.
Läs hela domen här: 

De målsägandes efternamn och adressuppgifter är maskade av säkerhetsskäl.

Text: Sven Åsheden

ANNONSER