Hot och våld mot blåljuspersonal har ökat.


Inrikesminister Anders Ygeman bjuder in ALARM-Ambulansförbundet till rundabordssamtal. Samtalet sker fredagen den 5/2.

ALARM-Ambulansförbundet har under flera års tid arbetat för att synliggöra det hot och våld som riktas mot blåljuspersonal. Sedan 2010 har sjukskrivningar till följd av hot och våld ökat kraftigt. Därutöver finns det sannolikt ett stort mörkertal. Att konfronterats med hot och våld får vanligtvis även posttraumatiska följder.

Martin och hans ambulanskollega blev i mars 2015 stoppade under ett ambulansuppdrag. Martin tvingades under dödshot medfölja en privatbil till akuten. Kvar i ambulansen fanns kollegan och en patient.

I samband med rättegången anordnade ALARM-Ambulansförbundet en manifestation som samlade 40 ambulanskollegor.

Ambulanspersonal runtom i landet konfronteras i stort sett dagligen med hot- och våldssituationer. Förbundet har sedan länge föreslagit konkreta åtgärder för att skapa ett bättre skydd för ambulanspersonal som drabbas av hot eller våld under sin tjänsteutövning.

– Ett ökat antal skjutningar och kriminella strukturer skapar en mycket ohälsosam arbetsmiljö säger ombudsman Lars Hansson och tillägger.

– Nu måste kraftfulla åtgärder sättas in för att att ambulanspersonalen ska tillförsäkras skydd och säkerhet i sin arbetsmiljö. Det första som måste ske är att bygga upp en ambulansberedskap som håller stånd vid allvarliga händelser. Ensamarbete i prehospital miljö måste upphöra. Flaggning av farliga adresser, adekvat skyddsutrustning och följebilar måste bli verklighet. Och svensk lag måste ge stöd åt ambulans- och blåljuspersonal som drabbas av posttraumatisk stress och långtidssjukskrivning avslutar Lars Hansson.

Text: Sven Åsheden


 

ANNONSER