Kassör förskingrade 425 444 kr


skmf-logga

Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF) försöker beakta den personliga tragedi som drabbat föreningens kassör.  Ärendet ligger nu hos åklagare. 

I januari 2016 uppdagades att föreningens kassör under en relativt kort period (25 oktober 2015 till den 20 januari 2016) fört över omkring 425 000 kr från föreningens konton till sina egna konton eller andra konto för att betala egna skulder så gjordes en polisanmälan. Styrelsen författade ett brev angående det inträffade och skickade ut detta till medlemmarna. Kassören fråntogs omedelbart fullmakten från föreningens konton och det företagskort som kassören förfogade över makulerades. Den 1 april 2016 betalades  155 318,46 kr av de 425 444 kr tillbaka; således finns en kvarvarande skuld på 270 125,54 kr till föreningen.

Styrelsen har varit tvungna att fokusera på att bistå polisens och åklagarens arbete på grund av förskingringen, samt reducera risken att föreningen skall ta mer skada än vad den redan gjort.

Stadgeändringar, temadagar, det inplanerade årsmötet, bidrag till flyktingkatastrofen etc. har fått ställas in/fått stå tillbaka på grund av det merarbete som uppstått, för att bistå polisen i samband med utredningen av fallet och för att tillförsäkra en extern sammanställning av föreningens räkenskaper.

Källa:  Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF). Verksamhetsberättelse 2016-10-24.

Verksamhetsberättelse 2015 för Svensk Katastrofmedicinsk Förening


 

ANNONSER