Brottsmisstanke mot anställd i samband med räddningsinsats


Christer-Ängehov

En anställd vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst har av polisen delgivits misstanke om brott i samband med räddningsinsatsen vid en trafikolycka i Örkelljunga, då en kollega avled.

Brottsmisstankarna rubriceras som vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.

– Vi gör givetvis allt vad vi kan för att stödja polisens utredningsarbete. Samtidigt har vi ett fortsatt fokus på vår egen interna utredning. Det är också mycket viktigt att stötta vår kollega som just nu befinner sig i en svår situation. Med hänsyn till pågående utredningar lämnar vi inga ytterligare kommentarer. Det är oerhört viktigt att vi har hela bilden klar innan vi drar några slutsatser, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Källa: Räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Foto: Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Läs även: Brandman dog – chef misstänkt för brott


 

ANNONSER