”SOS Alarm klarar inte av sitt uppdrag”

DEBATT, Varje dag riskeras patientsäkerheten när patienter felbedöms av SOS-operatörer. SOS Alarm har inte de resurser eller den kompetens som krävs för att göra en säker ambulansprioritering,

”SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet”

SVERIGE. Posoms ordförande Leslie Öqvist vill att SOS Alarm säljs och att 112 förstatligas. Resonemanget bygger på en rad faktafel och missuppfattningar, svarar Mia Bartelson Enayatollah,

Hälften av ambulanserna hinner inte i tid

SVERIGE.  Endast hälften av ambulansstationerna i Sverige hinner fram i tid när de rycker ut till akuta olyckor eller vid livshotande tillstånd. Långa avstånd, resursbrist och