”Stor frustration över SOS Alarms låga kvalitet”

DEBATT. Lämna över ambulansprioriteringen till landstingen. De har kompetens och förmåga att både utföra och utveckla den, skriver sjuksköterskan Per-Anders Nordström i en slutreplik. … [Läs mer...]

”SOS Alarm klarar inte av sitt uppdrag”

DEBATT, Varje dag riskeras patientsäkerheten när patienter felbedöms av SOS-operatörer. SOS Alarm har inte de resurser eller den kompetens som krävs för att göra en säker ambulansprioritering, skriver … [Läs mer...]

”Ingen räddningstjänst ska behöva läggas ned”

SVERIGE. Räddningstjänsten. Sveriges invånare ska kunna känna sig trygga med att räddningstjänsten rycker ut när olyckan är framme. Därför måste risken minimeras för att en enda räddningstjänststation … [Läs mer...]

”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

SVERIGE. Efter händelsen i Tensta i helgen där en ambulans slogs sönder kräver Sverigedemokraterna att landstingsstyrelsen snarast utreder behovet av ambulanspersonal med kravallutrustning. … [Läs mer...]

”SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet”

SVERIGE. Posoms ordförande Leslie Öqvist vill att SOS Alarm säljs och att 112 förstatligas. Resonemanget bygger på en rad faktafel och missuppfattningar, svarar Mia Bartelson Enayatollah, chef på SOS … [Läs mer...]

Åtta punkter för en bättre ambulanssjukvård

STOCKHOLM. Ambulanssjukvård. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kräver samordnad, jämlik och säkrare vård och har förslag på hur det kan uppnås. … [Läs mer...]

Hälften av ambulanserna hinner inte i tid

SVERIGE.  Endast hälften av ambulansstationerna i Sverige hinner fram i tid när de rycker ut till akuta olyckor eller vid livshotande tillstånd. Långa avstånd, resursbrist och hög belastning är tre av … [Läs mer...]