”SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet”

SVERIGE. Posoms ordförande Leslie Öqvist vill att SOS Alarm säljs och att 112 förstatligas. Resonemanget bygger på en rad faktafel och missuppfattningar, svarar Mia Bartelson Enayatollah, chef på SOS Alarm.

Läs mer: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sos-alarm-skapar-trygghet-och-saekerhet-20005