DEBATT. Lämna över ambulansprioriteringen till landstingen. De har kompetens och förmåga att både utföra och utveckla den, skriver sjuksköterskan Per-Anders Nordström i en slutreplik.