SVERIGE.  Endast hälften av ambulansstationerna i Sverige hinner fram i tid när de rycker ut till akuta olyckor eller vid livshotande tillstånd. Långa avstånd, resursbrist och hög belastning är tre av orsakerna till förseningarna, visar en ny rapport. Därför behövs nu fler alternativ till de traditionella ambulanserna.