Strokepatienter måste få vård snabbare

  Vid stroke utan hjärnblödning är det viktigt att behandling med trombolys ges inom 4,5 timmar. Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås visar svart på vitt att tiden från larm till … [Läs mer...]

När önskade arbetstider skadar

Ny föreskrift ställer krav på hur man förlägger arbetstiden Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) säger att arbetsgivarna … [Läs mer...]

Tillfälliga ambulansstationer kan korta utryckningstiderna

Fler liv kan räddas ju snabbare vård kan sättas in, men många ambulansstationer i Sverige brottas med att nå målen för hur snabbt en ambulans ska vara på plats. Forskare vid Prehospitalt … [Läs mer...]

Smarta glasögon – testas i Umeå

Smarta utryckningsglasögon kan vara ett sätt att förbättra precision och effektivitet när ambulansen rycker ut. Det visar ett studentprojekt vid Umeå universitet, där en patients GPS-position kan … [Läs mer...]

Nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) 2015

Det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) har den 15 oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERCs tidskrift … [Läs mer...]

God ambulanssjukvård – på lika villkor

Författarna Jonas Andersson och Torkel Liljekvist har läst till ambulanssjuksköterskor på Umeå Universitet och står bakom nominering nummer två till årets magisteruppsats. Deras uppsats … [Läs mer...]

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

Resultaten publiceras samtidigt i två studier i den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine. – De här båda studierna visar tydligt att hjärt-lungräddning är en effektiv och … [Läs mer...]

Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Läs hela forskningsstudien här:  neu.2013.3094 (Engelsk text) Kontaktuppgifter:  Terje Sundstrøm, MD Department of Biomedicine University of Bergen Jonas Liesvei 91 5020 Bergen, … [Läs mer...]

Inblåsningar eller ej vid bystander HLR?

Behovet av studier på HLR är mycket stort. I flera länder, bland annat vissa delar av USA, rekommenderas exempelvis inte inblåsningar längre. Men det vetenskapliga underlaget för rekommendationen är … [Läs mer...]