Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Läs hela forskningsstudien här:  neu.2013.3094 (Engelsk text)

Kontaktuppgifter: 

Terje Sundstrøm, MD
Department of Biomedicine
University of Bergen
Jonas Liesvei 91
5020 Bergen, Norway
E-mail: terje [dot] sundstrom [at] gmail [dot] com

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*