När önskade arbetstider skadar

Ny föreskrift ställer krav på hur man förlägger arbetstiden

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) säger att arbetsgivarna måste förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa.

Föreskriften ger fem exempel på riskabel arbetstidsförläggning:

1. Skiftarbete
2. Nattarbete
3. Delade arbetspass
4. Övertid i stor omfattning
5. Långa arbetspass
6. Förväntningar att vara ständigt nåbar, som en följd av att anställda får stora möjligheter att jobba på olika tider och platser

Läs mer: Nya krav på god social och organisatorisk arbetsmiljö

Läs hela artikeln här:

ANNONSER