Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

Resultaten publiceras samtidigt i två studier i den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine.Jacob-Hollenberg

– De här båda studierna visar tydligt att hjärt-lungräddning är en effektiv och livräddande behandling och att benägenheten att snabbt ingripa vid misstänkta hjärtstopp måste stimuleras ytterligare, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning.

I den ena artikeln har forskarna analyserat drygt 30 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och kan visa att behandling med hjärt-lungräddning innan ambulansens ankomst är associerat med en mer än fördubblad chans till överlevnad. Denna kraftiga effekt är oberoende av ålder, kön, plats, underliggande orsak till hjärtstoppet, EKG-mönster och tidsperiod. Det unika med studien vid sidan om dess huvudresultat är enligt forskarna antalet fall som analyserats, att data är reproducerbara under tre decennier och att en mycket noggrann korrigering för möjliga felkällor genomförts.

I den andra artikeln har forskarna utvärderat ny metod med mobil positionering och rekrytering av frivilliga livräddare, även kallade SMS-livräddare. Resultaten visar att dessa frivilliga livräddare signifikant ökat andelen patienter som får hjärt-lungräddning före ankomst av ambulans, räddningstjänst eller polis. I studien deltog 10 000 frivilliga civilpersoner i Stockholms län som via SMS larmades till platsen för hjärtstoppet för att ge hjärt-lungräddning om de befann sig inom 500 meter från platsen. Andelen patienter som fick livräddande insatser ökade med 30 procent.

– Traditionella metoder som massutbildning av allmänheten, som idag används i hela världen, är viktiga men har inte kunna påvisa motsvarande ökning. Den nya metoden med utlarmning av SMS-livräddare visar på ett övertygande sätt att ny kan teknik användas för att ge ännu fler hjälp med livräddande behandling i väntan på ambulans. Metoden kommer nu sannolikt att spridas till resten av Sverige, säger Jacob Hollenberg.

Utöver forskare vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset och Högskolan i Borås ingår forskare från Danderyds sjukhus och Sahlgrenska Akademin i det team som ligger bakom de två aktuella studierna. Forskningen har finansierats med anslag från Hjärt-Lungfonden, Stockholms läns landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Laerdal Foundation for Acute Medicine i Norge.

Fakta om hjärtstopp:

  • Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar cirka 10 000 svenskar årligen.
  • Endast 1 av 10 som drabbas överlever.
  • Hjärtstopp orsakas ofta av en akut hjärtinfarkt.
  • Tiden till behandling i form av hjärt-lungräddning samt defibrillering är avgörande för överlevnaden.

Mer om Hjärtstoppscentrum

Mer om SMS-livräddning

Publikationer:

“Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest”, Ingela Hasselqvist-Ax, Gabriel Riva, Johan Herlitz, Marten Rosenqvist, Jacob Hollenberg, Per Nordberg, Mattias Ringh, Martin Jonsson, Christer Axelsson, Jonny Lindqvist, Thomas Karlsson, and Leif Svensson, NEJM 2015; 372:2307-15, online 11 June 2015.

“Mobile-Phone Dispatch of Laypersons for CPR in Out-of- Hospital Cardiac Arrest”, Mattias Ringh, Mårten Rosenqvist, Jacob Hollenberg, Martin Jonsson, David Fredman, Per Nordberg, Hans Järnbert-Pettersson, Ingela Hasselqvist-Ax, Gabriel Riva, and Leif Svensson, NEJM 2015; 372:2316-25, online 11 June 2015.

För frågor om forskningen, kontakta: Jacob Hollenberg, hjärtläkare, docent

Centrum för Hjärtstoppsforskning, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Tel: 070-413 34 42

E-post: Jacob.Hollenberg@ki.se

Kontakta Karolinska Institutets presstjänst och hämta bilder

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer om oss på ki.se

Text och foto: Karolinska Institutets presstjänst. Foto (ettan): Alexander Hansson

ANNONSER