Räddningstjänst och ambulans ska larmas samtidigt vid hjärtstopp

– Syftet är att se om räddningstjänsten i enskilda fall kan nå patienten snabbare än ambulansen, och därmed korta tiden till hjärt-lungräddning. Även en mycket liten tidsvinst kan vara avgörande för om patienten kan räddas till livet eller inte, säger Hans Blomberg, ambulansöverläkare.

Inför projektet, som startade denna vecka, har ambulanspersonal utbildat personalen inom räddningstjänsten i hjärt-lungräddning och utrustat dem med en hjärtstartare.

Projektet ingår i en nationell studie. Tidigare försök i Sverige tyder, enligt Hans Blomberg, på potentiella tidsvinster. Men trafiksituationen och tillgången på medicinska akutresurser skiljer sig åt mellan olika städer/landsting. Därför menar han att det är viktigt att utvärderingar görs i varje region. I framtiden kan man även tänka sig andra aktörer, exempelvis polisen för liknande insatser.

Ambulanssjukvården i Uppsala län har sedan början av 1990-talet nyttjat räddningstjänsternas deltidskårer på mindre orter i länet för att korta insatstiderna vid hjärtstopp.

– Goda erfarenheter från tidigare samarbete gör att vi hoppas på detsamma med detta nystartade projekt, säger Hans Blomberg.

Mer information:
Hans Blomberg, ambulansöverläkare, 070-684 19 12
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

ANNONSER