Det saknas former för uppmuntran

Nu kan föreningen presentera ett upplägg tillsammans med Samverkan 112 och Ferno Norden AB. Tillsammans kommer dessa tre aktörer att dela ut ett pris på 10 000 kr till årets bästa magisterarbete inom ämnet ambulanssjukvård. Nominerade förslag kommer att presenteras i tidningen Samverkan 112 under hela 2014.

Först ut är Camilla Engrup och Sandra Eskilsson med ett examensarbete på magisternivå. Lägga pussel och se helhetsbilden. Ambulanspersonals upplevelser och hantering efterkautto_orrad2
en påfrestande situation.

Priset delas ut i Stockholm (april 2015) under formella former.

Nominera ditt förslag till:  info@ambssk.se

Janne Kautto, Ordförande
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor – RAS
janne.kautto@ambssk.se

 

ANNONSER