Motgift fick ambulanstransport

När kvinnan, som vårdades på en avdelning på Blekingesjukhuset, fick sväljningsbesvär upptäckte man att hon fått en överdos av medicin. Motgift hämtades omedelbart med ambulanstransport från sjukhuset i Växjö och kvinnan placerades på isoleringsrum på grund av infektionsrisk under tillfrisknandet. I dag har kvinnan återhämtat sig och har inga skador av överdosen.
 
Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ”daglig dosering”. Läkaren upptäckte inte detta och ändrade därför inte uppgiften. Läkemedelslistan används när man delar ut medicin på avdelningen.

ANNONSER