Sjuksköterska anmäld som patientfara – Tre döda

Göteborgs-Posten skriver: Enligt anmälan, som görs till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), har sköterskan gjort felbedömningar i en rad fall när personer ringt larmnumret 112. Det finns … [Läs mer...]

Ambulanspersonal anmäld enligt lex Maria – försenade diagnos

REGION JÖNKÖPINGS LÄN. Anmälan gäller en patient som insjuknade hemma med flera olika symtom, bland annat påverkad andning, illamående och yrsel. Ambulans tillkallades och undersökningen visade bland … [Läs mer...]

Syrgasen tog slut i ambulansen

En äldre svårt hjärtsjuk man blev akut försämrad i hemmet, ambulans tillkallades därför. Redan i hemmet och under ambulanstransporten användes ett andningshjälpmedel (CPAP) som drivs med syrgas. Då … [Läs mer...]

Ambulanssjuksköterska får kritik

Beslut Inspektionen för vård och omsorg har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande: Ambulanssjuksköterskan har genomfört en bristfällig undersökning och bedömning av … [Läs mer...]

Hallands sjukhus anmäler händelse till IVO

Barnet kom tillsammans med sina föräldrar till akutmottagningen på grund av hög feber och hosta. Det fastställs snabbt att barnet har lunginflammation. Man planerar att barnet ska få antibiotika … [Läs mer...]

Lex Maria-anmälan efter fördröjd ambulansutryckning

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter en fördröjd ambulansutryckning till en patient med akuta hjärtbesvär. Det var i februari i år som ambulanssjukvården i Borlänge larmades på … [Läs mer...]

Ambulanspersonalens handläggning borde varit snabbare

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg — Region Halland – Vi gör den här anmälan eftersom man undervärderade allvaret av skadan. Det ledde till att … [Läs mer...]

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsförväxling

Fallet gäller en man som på grund av en fraktur hämtades av ambulans under besvärliga yttre omständigheter, bland annat bristfällig belysning. Mannen var i behov av smärtstillning och för att undvika … [Läs mer...]

Svårt sjuk fick åka sjuktransport i stället för ambulans

Den aktuella dagen uppfattade personalen på ett äldreboende att en äldre man, som sedan en tid utreddes för låg puls, var tröttare än vanligt. En sjuksköterska gjorde bedömningen att patienten behövde … [Läs mer...]

IVO-kritik mot ambulanspersonal

Kortfattad beskrivning av händelsen och konsekvenserna för patienten. Tidigare frisk 32-årig man som söker med symtom i form av besvär med andningen, hosta, huvudvärk och feber på vårdcentralen vid … [Läs mer...]