Patienterna nöjda med Skånes ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården i Region Skåne får höga betyg i den senaste nationella patientenkäten som genomfördes under oktober 2012.

I enkäten fick 1 300 patienter som varit i kontakt med ambulanssjukvården i Skåne svara på frågor om bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet, information och helhetsintryck.

Glädjande nog kan vi konstatera att ambulanssjukvården i Skåne fick mycket höga siffror från patienterna inom samtliga kategorier. Högst resultat fick vi inom kategorierna bemötande, förtroende och tillgänglighet med 95, 96 respektive 91 i kvalitetspoäng av 100 möjliga. Övriga tre kategorier låg alla över 80 i kvalitetspoäng.

Vi kan också konstatera att inom samtliga kategorier fick ambulanssjukvården i Region Skåne högre poäng än för genomsnittet för ambulanssjukvården i Sverige (jämförelse mellan 7 landsting och regioner). Ett specifikt område som kan förbättras handlar om hur vi informerar patienten om vad som kommer att hända när man kommer fram till sjukhuset. Det är en mycket viktig utvecklingsfråga för oss.

Ytterligare information om enkäten kan erhållas här!

För frågor kontakta Staffan Thore, presskontakt hos Falck:  073-373 02 97 och staffan.thore@se.falck.com

ANNONSER