Fel behandling vid hjärtinfarkt

Patienten fick emellertid inte någon propplösande akut behandling, trombolys, trots att skäl för sådan förelåg. Brist på tid, personal och fortbildning samt patientens höga ålder anges som skäl för den uteblivna insatsen. Mannen kom dock snabbt under vård och behandlades framgångsrikt när han kom till sjukhus.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria

För mer information:
Chefläkare Dennis Hansson, Västerbottens läns landsting, telefon 070-669 65 93

ANNONSER