Lång handläggning av misstänkt stroke

Den äldre mannen led av högt blodtryck men var i övrigt frisk. När han insjuknade med yrsel, dålig balans, sluddrigt tal och illamående larmades ambulans. Han bedömdes som orienterad till tid och rum, med förhöjt blodtryck men utan neurologiska bortfall.

Fel behandling vid hjärtinfarkt

Den åldrige mannen insjuknade med bröstsmärtor och sökte vård på sin hälsocentral. EKG-undersökningen tydde på hjärtinfarkt och han skickades akut med ambulans till länsdelssjukhus för vård.