Regina – den flygande läkaren

Regina Schiborrs jobb består av ytterligheter. Ena veckan kan hon stå i en steril, upplyst miljö och söva patienter på Mora lasarett, och andra veckan kan hon befinna sig i ett vägdike för att ta hand om en skadad patient i en trafikolycka. Den variationen var en av anledningarna till att hon sökte jobbet som anestesiläkare i Landstinget Dalarnas ambulanshelikopter.

Reservhelikopter i VGR ökar möjligheterna

Varje år genomför ambulanshelikoptern cirka 1 500 uppdrag. Främst flyger den till svåra olyckor men den genomför också så kallade intensivvårdstransporter. Vid varje insats medföljer en läkare som är specialist inom IVA/anestesi och en sjuksköterska. Sedan april finns en reservhelikopter som kan täcka upp när den ordinarie är ur tjänst för exempelvis underhåll.

Logga---SOS-Alarm

SOS Alarm fördjupar samarbetet med Stockholms läns landsting

SOS Alarm och Stockholms läns landsting tecknar ett nytt avtal kring ambulansdirigering och prioritering som löper under fyra år från den 1 november 2016. Avtalet kan förlängas två gånger med två år i taget, maximalt fram till 1 november 2024. Avtalet innehåller bland annat incitament för högre involvering av sjuksköterskor i vårdärenden och en option på fler alternativ i form av jourläkarbilar och liggande patienttransport.

Henke ny

Ny kolumnist

Tidningen gör en ny satsning med en fristående röst som är väldigt blåljus- och samhällsengagerad.