Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Henriks krönika
Henrik Johansson

EU:s arbetstidsdirektiv: Vad gäller egentligen

Ingen region eller kommun (eller privat vårdgivare) synes ha förberett sig att möta EU:s arbetstidsdirektiv som efter tolkning av parterna ska gälla från 1 oktober

Över en och en halv miljon människor passerar akutmottagningarna på Sveriges sjukhus varje år. Alla patienter prioriteras enligt ett system med gradering för hur snabbt de behöver vård, så kallad triage. Trots det skiljer sig bedömningarna åt. Men med enkla förändringar skulle det svenska triagesystemet RETTS© kunna bli mer effektivt, visar sjuksköterskan Sara Wireklint i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap.

I slutet av april möttes fjorton olika aktörer i Västmanland för en övning helt ägnad åt samband. Syftet var bland annat att öva metoder och teknik för att säkerställa Rakeltäckning i fält, och att lära av varandra.

I redaktionens omvärldsbevakning följer krisinformation vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också på krisinformation.se för att främja öppenhet och transparens.

I Jämtlands län har det varit svårt att rekrytera ambulanspersonal till ytterområdena. Nu väljer Region Jämtland Härjedalen att införa ett så kallat glesbygdstillägg på 3 000 kronor i månaden för de som jobbar på ambulansstationerna i glesbygd.

– Det är såklart jättekul att få en massa mer pengar i plånboken, säger ambulanssjuksköterskan Tobias Molin.

ANNONSER